Občanské sdružení Opavský fotoklub vzniklo v lednu 2010 z iniciativy mladých členů bývalého, neregistrovaného fotoklubu KKF. Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci, abychom hodnotili výsledky své zájmové práce a především diskutovali o této tvořivé a fascinující problematice zachycování světla. Pokud máte chuť se přidat a trochu času, přijďte mezi nás.

Všichni v klubu fotografujeme pro své potěšení a o jeho malou část se i tady s návštěvníky rádi podělíme.

Název: Opavský fotoklub o.s.
Sídlo: Antonína Sovy 21, Opava 5, 747 05
IČO: 22821244

Z historie klubu.

Založení fotografického pracoviště Slezského muzea souviselo se zřízením fotografické dílny v opavském Muzeu pro umění a průmysl. A tehdy, kolem roku 1900 byl v Opavě ustanoven první klub fotografů amatérů, který pořádal v muzeu výstavy fotografií. Jako každé zájmové sdružení měl i on svá vývojová stádia, která přicházela vždy, když v členské základně převládlo myšlení nové generace.

Takovým stádiem bylo v osmdesátých letech minulého století i ustavení fotoklubu při tehdejším Okresním kulturním středisku, kde metodikem byla známá osobnost fotografie, pan Vojtěch Bártek. Vedení tehdejšího klubu se ujal pan Miloš Štěrba. Pod jeho úspěšným vedením bylo podniknuto mnoho výjezdů. Ať probíhala cesta na kolech, vlakem, či autobusem, vždy bylo jejím účelem a cílem získávání dobrých snímků. Vyvrcholením každého období činnosti bylo pořádání výstav klubových fotografií. Po revoluci se stal fotoklub občanským sdružením a v této podobě fungoval až do roku 2002. Necelé tři roky pak klub vedl pan Pavel Hrančík. Po jeho odstěhování do Brna převzal vedení pan František Mareth. Jeho odchodem do důchodu začalo období bezvládí.

A to už jsme v období léta 2009. Tam se pořád ještě schází ta skupinka nadšenců opavské fotografie. Třebaže tentokrát již digitální, někteří si stále pamatují své klubové začátky z let osmdesátých. Jen ten zvuk už současnému opavskému KKF schází. Proto se pár stávajících členů rozhodlo dát klubu novou tvář. Mezi první úkoly patřilo zhotovení těchto webových stránek, vyhlášení stanov a podmínek členství v klubu.